jump to search

Цигари

Пълнолетните пушачи имат различни предпочитания към вкусовете и силата на цигарите.

Ние се стремим да разберем предпочитанията на пълнолетните клиенти и да създадем цигари, които да ги удовлетворят. Именно предпочитанията на пълнолетните пушачи определят развитието на нашите блендове – смесите от използвани тютюни – и ние правим всичко възможно да се уверим, че тези характеристики остават неизменни, за да запазим вкуса на продуктите един и същ.


Цигари с бленд и без бленд

Пушачите в държави като Канада, Австралия и Великобритания винаги са предпочитали вкуса на цигари от сорта Вирджиния, които съдържат малко или никакви добавки.

В САЩ и Германия, например, пушачите предпочитат цигари с микс от различни видове тютюн като Бърлей и Ориенталски, които пък се нуждаят от допълнителни добавки. Такива марки са известни като Американски бленд.


Дизайнът на цигарите

Дизайнът на цигарите е по-сложен, отколкото изглежда. Цигарите съдържат 4 основни компонента:

  • Тютюнев стик
  • Хартия, която обвива тютюневия стик
  • Зона на филтриране
  • Филтър и хартия около зоната на филтриране.


Тютюнът в тютюневия стик включва тютюнева петура (плоската част на тютюневия лист), листни жилки (средната част на листото) и разширена петура.


Хартията, която обвива тютюневия стик, се състои от хартия и лепило.


Филтърът е направен предимно от целулозни ацетатни фибри, известни като кълчища. Целулозният ацетат се добива от дървесен пулп. Филтърът се увива в хартия и се запечатва с лепило. Понякога във филтрите се добавя въглен.

Дизайнът на филтъра може да e различен, например чрез перфорации, чрез промяна на дължината или плътността (като се използват повече фибри), в зависимост от това доколко са фини фибрите и от вида на използвания материал. Всички тези вариации могат да повлияят на количеството на филтриране, а оттам и на вкуса.


Хартията около филтъра включва хартия и лепило.

В производството всяка марка има специфична рецепта за тютюна, специална хартия, филтър, степен на филтриране, хартия и графичен печат. Модификациите по структурата осигуряват различна сила и вкус и могат да намалят дима от различните компоненти.

max
large
medium
small
mobile