jump to search

Производството на тютюн: от семената до цигарите

Нашите цигари са резултат от сложен производствен процес с взаимосвързани етапи.

Посаждане

Един грам съдържа около 12 000 тютюневи семена. Семената са толкова малки, че за тях трябва да се полагат грижи в специално защитени лехи в продължение на 60 дни, преди да бъдат засети на полето. След няколко седмици почвата се натрупва около семената под формата на гребен, за ги защити и да им помогне да развият добра коренна система. Два месеца по-късно цветовете и част от най-горните листа се подрязват, за да се засили растежът на останалите листа, както се прави при доматите. Докато растението се развива, фермерът се грижи за подхранването му и го пази от вредители.

Беритба

В някои страни растението се събира с машини, но в повечето случаи това се прави от фермерите на ръка за период от 2 до 4 месеца, като се откъсват 2 до 4 листа от всяко растение при узряване.

Сушене

Сушенето е внимателно контролиран процес за постигане на текстурата, цвета и цялостното качество на конкретен сорт тютюн.

По време на сушенето нишестето в листата се превръща в захар, а самото листо променя цвета си от зелен в светложълт, жълт, оранжев и кафяв, подобно на листата на дърветата през есента.

Начинът на сушене е определящият фактор за вкуса. Има 4 основни метода на сушене:

Сушене на въздух:

Тютюн, който се суши на въздух, напр. Бърлей, се окачва в неотоплени и проветриви помещения, за да изсъхне по естествен начин, докато листата придобият светъл до наситен кафяв цвят. В този момент в листата вече няма останали захари.

Огнево-тръбно сушене:

Топлината достига до хамбара по тръби от външна пещ, подобно на радиатори, свързани със система за централно отопление. Това контролирано затопляне позволява на листата да променят цвета си в жълто-оранжево, като запазват високо съдържанието на захари. Тютюните от сорт Вирджиния се сушат по този начин.

Сушене на слънце:

Листата се нанизват и се излагат на пряка слънчева светлина за 12 до 30 дни. Топлината от слънцето променя цвета на листата в жълто до оранжево с високо съдържание на захари. Ориенталският е най-известният тип тютюн, който се суши на слънце.

Сушене на огън:

Сушенето на огън следва същия принцип като производството на пушено месо. Под тютюневите листа се запалват сухи клонки и храстчета, които изсушават тютюна и му придават аромат на опушено. Методът се използва предимно за тютюни за лула и за тютюна, предназначен за ситно нарязване.

След сушенето фермерът разпределя листата спрямо качеството и цвета, опакова ги в 30-50 кг. бали и ги доставя в изкупвателен център или на търг.

Обработка на листата

След сушенето листата се обработват с машина за вършитба. По време на вършитбата листата се отделят от стъблото и се подлагат на серия от качествени проверки, чиято цел е отстраняването на всички песъчинки, прахови частици, остатъчни и чужди примеси. По време на обработката влагата в тютюна се свежда до нива за безопасно съхранение, а обработеният тютюн се опакова в 200-килограмови кашони за доставка в преработвателните предприятия.

Производство

Производството на тютюневи изделия е мащабна операция.
Когато обработените тютюневи листа пристигнат във фабриката, те се подлагат на качествена проверка и внимателно се смесват с други тютюни и добавки в съответствие с рецептата на марката, напр. аромати, балансиращи вкуса.

Проследяването на различните видове тютюн и компонентите, които се влагат в смесите, е високотехнологичен процес, осъществяван от компютри. Съдържанието на влага също е от решаващо значение. Ако е прекалено сух, тютюневият лист ще се разпадне, а ако е прекалено влажен – може да се развали по време на съхранението. Смесеният тютюн се обработва с точни количества пара и вода, които го правят еластичен, след което се нарязва във формата, използвана за цигарите. Излишната влага се отстранява, така че нарязаният тютюн е готов за последно смесване и проверка на качеството.

Производството на цигари, в миналото  извършвано изцяло на ръка, вече е почти напълно автоматизирано, като нарязаният тютюн, хартията и филтрите постоянно се подават към машините за производство на цигари. Качеството е най-големият приоритет. Качеството на всяка цигара се контролира автоматично, за да отговаря на всеки аспект от спецификацията си.

Пакетиращите машини подреждат цигарите в познатите опаковки на марките, опаковат ги в защитно фолио и ги поставят в стекове и кашони. На всеки етап се провеждат редица тестове, чиято цел е да осигурят надеждната защита на цигарите преди изпращането им за дистрибуция.

max
large
medium
small
mobile