jump to search

Здравословни рискове от тютюнопушенето

Тютюнопушенето е свързано с реални рискове от сериозни болести като рак на белия дроб, респираторни и сърдечни заболявания, а за много хора тютюнопушенето е навик, отказването от който е трудно.

Наука на основата на статистика

Разбирането на здравословните рискове от тютюнопушенето произлиза от епидемиологията. Епидемиологията е наука, основана на статистиката, и борави с рисковете за големи групи от хора, а не за отделния индивид. Чрез въпросници и наблюдения над хората епидемиологичните проучвания изучават разпространението на болестите в определена група, например пушачи, и го сравняват с разпространението в други групи, например непушачи.

През годините тези проучвания неизменно отчитат много по-висок риск на разпространение на определени болести сред пушачите в сравнение с непушачите. Тези проучвания отчитат също, че рисковете намаляват след отказване от тютюнопушенето, и че по-ранното отказване в голяма степен ефективно намалява рисковете.

Традиционно епидемиологията е била използвана за откриването на връзки, които насочват към евентуалните причини за болести и дават насоки за пълно лабораторно разследване. По отношение на тютюнопушенето резултатите от множеството лабораторни изследвания през годините са спорни. Към днешна дата учените не са успели да формулират биологичните механизми, които да потвърдят без всякакво съмнение статистическите данни за връзката между пушенето и определени болести. Също така не са успели да изяснят напълно ролята на определени съставки от тютюневия дим в развитието на тези болести.

Това означава, че все още не е възможно да се определи кои пушачи ще развият болест, свързана с тютюнопушенето и кои - няма. Не може да се твърди със сигурност и дали някой индивид се е разболял единственото защото е пушил. Донякъде причината за това е, че всички болести, свързани с тютюнопушенето, се развиват и при хора, които никога през живота си не са пушили.

Все пак проучванията несъмнено показват, че тютюнопушенето е причина за сериозни заболявания между които рак на белия дроб, емфизема, хроничен бронхит и сърдечни заболявания.

Част от работата на British American Tobacco през годините е насочена към проучвания за оценка на потенциално по-малко вредни алтернативни продукти.

Какво трябва да знаят хората по отношение на рисковете:

  • Тютюнопушенето е причина за различни сериозни и смъртоносни заболявания.
  • Здравословните рискове в отделните групи се различават в зависимост от броя цигари, като са най-високи при тези, които са пушили повече години и по повече цигари на ден.
  • Рисковете намаляват в групите от хора, които са отказали тютюнопушенето. Колкото по-рано настъпи отказването, толкова по-малки са рисковете.
  • Експертите съветват да не се пуши по време на бременност.
  • Единственият начин да сте сигурни, че ще избегнете рисковете от тютюнопушенето, е като не пушите.
max
large
medium
small
mobile