jump to search

Устойчивост

Устойчивостта е от решаващо значение за осигуряването на бъдещето на нашата компания и за създаване на споделена стойност за всички заинтересованите страни.

Като голям международен бизнес в  сектор с противоречия ние отдавна сме осъзнали нашите отговорности и сме в състояние да се справяме с проблеми в глобален мащаб.

Благодарение на дългогодишния ни опит, свързан с фокусиране върху устойчивостта и корпоративната отговорност, ние постигнахме значителен напредък, както и разработихме по-ефективни практики за устойчивост в нашата ежедневна работа. Те включват укрепване на подхода ни по отношение на човешките права, възприемане на устойчиви земеделски практики сред нашите фермери, разработване на цялостни системи за сигурност на мрежата ни от доставчици, които ни помагат да противодействаме на нелегалния трафик на тютюн и да постигнем 45% намаляване на въглеродните емисии в процеса на производство.

Все още имаме да извървим дълъг път и макар че бизнесът ни се е променил много, светът около нас също се променя – от развиващите се изисквания на потребителите и възникващите възможности за ново поколение от продукти до повишените очаквания за ролята на бизнеса като цяло в обществото.

max
large
medium
small
mobile