jump to search

Отговорен маркетинг

Ние вярваме в спазването на високи стандарти на корпоративно поведение

Ние сме съгласни, че тютюневата индустрия трябва да бъде регулирана, но и също така смятаме, че трябва да можем да общуваме по отговорен начин с пълнолетните консуматори за нашите тютюневи продукти.

За бизнес като нашия е от изключително значение да предоставяме ясна и съдържателна информация за различните рискове, свързани с нашите продукти, и да помагаме на консуматорите да направят информиран избор.

За нас е много важно и да бъдем сигурни, че предлагаме нашите продукти само на пълнолетни консуматори.

Ние насочваме нашите маркетингови активности в съответствие с глобалните принципи, за които вярваме, че стоят в основата на отговорния маркетинг на тютюневи изделия. Нашите основни принципи са:
 

  1. Ние не подвеждаме по отношение на рисковете от тютюнопушенето.
  2. Ние предлагаме нашите продукти само на пълнолетни пушачи.
  3. Ние не влияем върху решението на консуматора дали да пуши или не, нито колко да пуши.
  4. За консуматорите трябва да е винаги ясно, че нашите реклами са създадени от тютюнева компания и са предназначена да продават нашите тютюневи марки.
max
large
medium
small
mobile