jump to search

Групата BAT

British American Tobacco е глобална тютюнева компания с повече от 200 марки, продавани в над 200 пазара.

Четирите основни региона на компанията – Америка, Азиатско-тихоокеански, Източноевропейски, Близък Изток и Африка и Западноевропейски – покриват 6 континента. Групата държи стабилни позиции във всеки от своите региони и е лидер в над 55 пазара. С повече от 200 марки в портфолиото си British American Tobacco произвежда цигарите, предпочитани от 1/8 от общо един милиард пълнолетни пушачи в света.

British American Tobacco запазва значително глобално присъствие вече над 100 години. Компанията е създадена през 1902 г. чрез сливането на фирмите British Imperial Tobacco и American Tobacco и е регистрирана на фондовата борса в Лондон през 1911 г. През 1912 г. се превръща в 1 от 12-те най-добри компании по пазарна капитализация. През януари 1999 г. British American Tobacco се слива с Rothmans International, четвъртия по големина производител на тютюневи изделия по това време.

През 2015 г. продажбите на British American Tobacco достигат 663 млрд. цигари, произведени от 44 завода в 41 държави. Компанията е работодател на над 50 000 души в цял свят, както и на много други служители, работещи за мрежата от доставчици, контрактори, дистрибутори и продавачи, а също и на над 90 000 фермери, които произвеждат тютюн. Петте Глобални Фокус Марки на компанията продължават да увеличават общия си пазарен дял през 2015 г., като съставят над 2/5 от продадените цигари. На тези и други марки в своето портфолио British American Tobacco дължи разрастването и успешния си бизнес.

Служителите на British American Tobacco по света включват представители на най-различни култури. В рамките на деконцентрираната корпоративна структура всяка местна компания има свобода на действие и носи отговорност за собствената си дейност. Решенията се взимат възможно най-близко до заинтересованите лица и се основават на система от принципи, стандарти, политики и стратегии, осъществявани от упълномощените органи.

Амбицията на British American Tobacco е да се превърне във водеща компания на световния пазар на тютюневи изделия. Компанията има за цел да изгради дългосрочна стойност за акционерите, както и да демонстрира отговорно бизнес поведение и добра корпоративна социална отговорност.

max
large
medium
small
mobile