jump to search

BAT ЦЕР

От 2014 г. Чешката република и още 8 държави на Балканите образуваха Централен Европейски Регион (ЦЕР) с централен офис в Прага.

Като част от ЦЕР ние предлагаме и дистрибутираме нашите марки в 9 държави в централна Европа.

BAT CEC

Нашите пазари са:

 • Чехия
 • Албания
 • Босна и Херцеговина
 • България
 • Хърватия
 • Унгария
 • Косово
 • Република Македония
 • Черна гора
 • Сърбия
 • Словакия
 • Словения

Като ЦЕР ние работим в разнообразен и изпълнен с предизвикателства пазар от 60 милиона души, като половината от държавите са членки на ЕС, а другата половина – кандидати за членство.

Ние продаваме около 13 млрд. цигари на година, което е около 10% от продажбите на BAT в Западна Европа. В качеството си на регион ние имаме положителни перспективи за растеж.

Ние възнамеряваме да изградим дълготрайни и взаимноизгодни отношения с всички, които имат интерес към нашия бизнес, включително регулаторни органи, дистрибутори и доставчици.

max
large
medium
small
mobile