jump to search

Условия за използване

 

Въведение

Този интернет сайт се управлява от „Бритиш Американ Табако Трейдинг“ ЕООД. Прочетете внимателно описаните по-долу правила и условия за използване („условия за използване“). С влизането си в този интернет сайт се съгласявате да ги спазвате. В случай че не сте съгласни да се обвържете с тези условия за използване, трябва незабавно да напуснете интернет сайта и да прекратите посещенията си в бъдеще.

С ВЛИЗАНЕТО СИ В ТОЗИ ИНТЕРНЕТ САЙТ ВИЕ ДЕКЛАРИРАТЕ, ЧЕ ИМАТЕ НАВЪРШЕНИ 18 ГОДИНИ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЯМАТЕ НАВЪШЕНИ 18 ГОДИНИ, ТРЯБВА НЕЗАБАВНО ДА ИЗЛЕЗЕТЕ ОТ ИНТЕРНЕТ САЙТА И ДА НЕ ВЛИЗАТЕ ОТНОВО, ДОКАТО НЕ НАВЪРШИТЕ 18 ГОДИНИ.

За да направим условията за използване лесни за четене, ползваме няколко дефиниции. Термините „БАТ Трейдинг“, „ние“ и „нашият/ те“ се отнасят за „Бритиш Американ Табако Трейдинг“ ЕООД. Термините „British American Tobacco“, „групата“ и „групата British American Tobacco“ се отнасят за „British American Tobacco p.l.c“ и групата от дружества, включваща преки или косвени дъщерни дружества по целия свят, включително и „Бритиш Американ Табако Трейдинг“ ЕООД.

Тези условия за използване съдържат шест раздела, включително и това въведение. Другите раздели по-долу дават информация за нашата политика за поверителност, за външните връзки, които се появяват на този сайт, общи разпоредби и фирмена информация. Тези условия за използване са достъпни от всяка страница на този интернет сайт.

Всякакви въпроси и оплаквания, които имате във връзка с този интернет сайт, можете да изпратите чрез раздела „Свържете се с нас“ или на адрес гр. София, п. код. 1784, бул. Цариградско шосе 115И-115М, сграда D, ет. 5.

Уведомление за поверителност

Ние уважаваме личните Ви данни и се ангажираме да опазваме личната информация на посетителите на нашия уеб сайт. Моля, прочетете внимателно този раздел, тъй като той съставлява нашето " Уведомление за поверителност ", което Ви информира как обработваме Вашите лични данни, дали Ви изпращаме актуални новини и дали използваме личните Ви данни като част от проучванията, които провеждаме, или за статистически цели.

Настоящото Уведомление за поверителност се прилага спрямо личните данни на посетителите на този уебсайт.

 • За целите на приложимото законодателство за защита на данните (включително, но не само Регламента за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) ("GDPR"), дружеството, носещо отговорност за Вашите лични данни, е Бритиш Американ Табако Трейдинг” ЕООД, ЕИК 200130216, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1784, кв. Младост, бул. Цариградско шосе №115И-115М, сграда Д, етаж 5, телефон: (2) 9769890, факс:(2) 9769990, представлявано от г-жа Марина Генковска –управител, в качеството му на “Работодател” / “БАТ” ("БАТ" или "ние").
 • Настоящото Уведомление за поверителност може да бъде изменяно и допълвано. Моля, посещавайте тази страница, ако желаете да сте информирани, тъй като ще публикуваме промените тук.
 • Ако не сте съгласни с някои от аспектите на настоящото Уведомление за поверителност, може да се позовете на свои законни права, които сме описали по-долу, ако са приложими.
1) Информация за Вас, която събираме

В зависимост от съответните обстоятелства и приложимите местни закони и изисквания, може да събираме някои или всички от изброените по-долу данни:

 • Име;
 • Данни за контакт;
 • Държава на пребиваване;
 • Обща информация, т.е. месторабота / професия; и/или
 • Допълнителна информация, която сте избрали да споделите с нас.

В горния списък подробно са описани начините, по които събираме Вашите лични данни, като отбелязваме, че той не е изчерпателен.

 • Някои от личните данни, които събираме от Вас, са ни необходими, за да можем да изпълняваме задълженията си към Вас или към други лица.
 • В зависимост от вида на въпросните лични данни и основанията, на които можем да ги обработваме, ако откажете да ни предоставите тези данни, може да не успеем да изпълним Вашето искане.
 • За подробности относно правните основания, на които се позоваваме, за да можем да използваме и обработваме Вашите лични данни, моля, вижте по-долу раздела "Правни основания за обработка на Вашите данни".
2) Как събираме Вашите лични данни?

Събираме Вашите лични данни по три основни начина:

 1. Лични данни, които ни предоставяте;
 2. Лични данни, които получаваме от други източници; и
 3. Лична информация, която събираме автоматично.

Лични данни, които ни предоставяте:

Има многобройни начини, по които можете да споделяте данните си с нас. Те включват:

 

 • Когато се свързвате с нас активно, обикновено по телефона, по имейл; и / или
 • когато се свързваме с Вас, по телефона или по имейл.

Лични данни, които получаваме от други източници

Можем да потърсим повече информация за Вас от други източници, включително от трети страни.

Лични данни, които събираме автоматично

Когато посещавате нашия уеб сайт, ние събираме техническа информация, включително IP адреса, използван за свързване на компютъра Ви с интернет, тип и версия на браузъра, настройка на часови зони, типове и версии на плъг-инове на браузъра, операционна система и платформа. Използваме информацията за статистическо отчитане и не я асоциираме с личността.

БАТ не събира умишлено информация за посетителите на този уебсайт, които са на възраст под осемнадесет години. Ако БАТ узнае, че дете е предоставило информация, тя веднага ще бъде изтрита от архивите на БАТ

3) Защо събираме Вашите лични данни?

Ние събираме, използваме и разкриваме Вашите лични данни по няколко причини, включително:

 • за да гарантираме, че можем да отговорим на всякакви въпроси и да се свържем с Вас, ако поискате от нас да го направим;
 • за да можем да се свържем с Вас за да отговорим на Ваше запитване;
 • като част от изследванията, които провеждаме за статистически цели;
 • да администрираме нашия уеб сайт за вътрешни операции, включително отстраняване на проблеми, анализ на данни, тестване, изследване, статистически цели и проучвания;
 • да осигурим ефективното функциониране на закупените от нас софтуер и ИТ услуги (включително възстановяване след бедствие);
 • на други основания с Вашето съгласие.
4) С кого споделяме Вашите данни?

Ние споделяме Вашите лични данни преди всичко, за да гарантираме, че можем да отговорим на всяко Ваше запитване бързо и експедитивно и да Ви осигурим най-актуалните и релевантни новини.. Освен ако не посочите друго, може да споделяме информацията Ви с някои от следните групи лица:

 • всяко от нашите БАТ дружества, когато това е необходимо и в съответствие със законодателството, регулиращо трансфера на данни;
 • Данъчни, одиторски или други органи, когато смятаме, че закон или друг правен акт изисква от нас да споделяме тези данни (например поради искане от данъчен орган или във връзка с очаквани съдебни спорове), или с цел да предотвратим измама, или с цел предотвратяване на измама, или защита на правата и имуществото на БАТ или неговите дъщерни дружества; или защита на личната безопасност на служителите на БАТ, на представители на трети страни или на граждани.
 • Трети страни доставчици на услуги, които изпълняват функции от наше име (включително външни консултанти, доставчици на услуги за връзки с инвеститорите и професионални консултанти като адвокати, одитори и счетоводители, лица, извършващи технически помощни функции и ИТ консултанти, извършващи тестове и разработване на нашите бизнес технологични системи);
 • доставчици на ИТ услуги на трети страни, с които има сключени подходящи споразумения за обработка на данни (или подобни защити);
 • Ако дружество, част от БАТ се слее или бъде придобито от друго предприятие в бъдеще, можем да споделим вашите лични данни с новите собственици на дружеството (и да Ви уведомим за това разкриване); и
 • Когато, поради възникнали обстоятелства, по стратегически или други бизнес причини, БАТ вземе решение да продаде, купи, слее или по друг начин реорганизира своята бизнес дейност в някои страни. Такава сделка може да включва разкриване на Вашата лична информация на потенциални или действителни купувачи или получаването й от продавачи. Практиката на БАТ е да търси подходяща защита на личната информация при тези видове сделки.

Ние не споделяме, не отдаваме под наем и не обменяме Вашата лична информация с трети страни за маркетингови или промоционални цели.

5) Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

Ние няма да съхраняваме Вашите лични данни по-дълго от необходимото за целите, за които ги събираме, освен ако не сме убедени, че законът или друг акт изисква от нас да ги съхраняваме (например поради искане от данъчен орган или във връзка със съдебни спорове).

Когато Вашите данни, които съхраняваме, не са ни необходими повече, ние ще ги заличим от нашите системи.

6) Как опазваме Вашата лична информация?

Ние се грижим за защитата на Вашата информация, като внедряваме подходящи мерки, предназначени за предотвратяване на неоторизиран достъп до и злоупотреба с Вашите лични данни.

Ние се ангажираме да предприемем всички разумни и подходящи мерки, за да защитим личната информация, която съхраняваме, от злоупотреби, загуба или неоторизиран достъп. Правим това, като имплементираме редица подходящи технически и организационни мерки, включително мерки за криптиране и планове за възстановяване при бедствия.

За съжаление, винаги има риск при изпращане на информация чрез интернет канал. Изпращате информация по интернет изцяло на свой собствен риск. Въпреки че ще направим всичко възможно, за да защитим Вашите лични данни, ние не можем да гарантираме сигурността на Вашите данни, предавани по интернет, и ние не гарантираме сигурността на каквато и да било информация, включително лични данни, която ни изпращате през интернет.

Ако подозирате наличие на злоупотреба, загуба или неразрешен достъп до личните Ви данни, моля, уведомете ни незабавно. Моля, за тази цел използвайте секцията "Свържете се с нас" на уебсайта на първо място и ние ще проучим въпроса, и ще ви информираме възможно най-бързо за следващите стъпки.

7) Вашите права

Имате различни права по отношение на Вашите данни, които съхраняваме. Описани са по-долу.

Право на възражение

Това право Ви позволява да възразите срещу нашата обработка на личните Ви данни, когато тя се извършва поради една от следните причини:

 • защото е в легитимните ни интереси (за повече информация вижте раздел 10 по-долу);
 • да ни позволи да действаме в обществен интерес или да упражняваме официална власт; или
 • за научни, исторически, изследователски или статистически цели.
Право на оттегляне на съгласие

Когато сте дали съгласието си да обработваме личните Ви данни за определени цели, можете да оттеглите това съгласие по всяко време и ние ще престанем да използваме данните Ви за тази цел, освен ако не считаме, че има алтернативно правно основание, което да оправдае продължаването на обработката на Вашите данни за тази цел, в който случай ще ви информираме за това основание.

Заявки за достъп до данни

Можете да ни поискате по всяко време копие от информацията за Вас, която съхраняваме, и да поискате да променим, актуализираме или изтрием тази информация. Ако Ви предоставим достъп до личната информация, която съхраняваме за Вас, няма да ви таксуваме за това, освен ако това не е разрешено от закона. Ако поискате допълнителни копия от тази информация от нас, може да Ви начислим административна такса в разумен размер. Когато имаме законовото право да го направим, можем да откажем искането ви. Ако отхвърлим молбата Ви, винаги ще Ви уведомяваме за причините за това.

Право на заличаване

Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат заличени при определени обстоятелства. Обичайно това включва следните ситуации:

 • Данните вече не са необходими;
 • Вие сте оттеглили Вашето съгласие за използването на Вашите данни и няма друга основателна причина да продължим да ги обработваме;
 • Данните са били обработени незаконно;
 • Необходимо е данните да бъдат изтрити, за да спазим задълженията си по закон; или
 • Вие възразявате срещу обработването и не можем да докажем, че имаме законосъобразни основания за продължаване на обработката.
 •  

Ще имаме право да откажем да изпълним искането Ви за заличаване при ограничен брой обстоятелства и винаги ще Ви уведомим за причината за това.

За изпълнението на обосновано искане за изтриване на данни ще предприемем всички разумно приложими стъпки за заличаване на съответните данни.

Право на ограничаване на обработката

Имате право да поискате да ограничим обработката на личните Ви данни при определени обстоятелства, например ако оспорите точността на личните данни, които съхраняваме за Вас, или възразявате срещу обработването на личните Ви данни с оглед на нашите законни интереси. Ако сме споделили личните Ви данни с трети страни, ние ще ги уведомим за ограничената обработка, освен ако това не е невъзможно или изисква полагането на прекомерно усилие. Разбира се, ще Ви уведомим, преди да премахнем каквито и да било ограничения при обработването на личните Ви данни.

Право на корекция

Имате право да поискате да коригираме Ваши неточни или непълни лични данни, които съхраняваме. Ако сме споделили тези лични данни с трети страни, ние ще ги уведомим за корекциите, освен ако това не е невъзможно или изисква полагането на прекомерно усилие. Можете също така да поискате данни за третите страни, на които сме разкрили неточни или непълни Ваши лични данни. Когато смятаме, че е разумно да не изпълним искането Ви, ще Ви обясним причините за това решение.

Право на преносимост на данни

Ако желаете, имате право да прехвърляте личните си данни между доставчици на услуги. Всъщност това означава, че сте в състояние да прехвърлите Вашите личните данни, които съхраняваме, на трета страна. За да Ви позволим да го направите, ние ще Ви предоставим данните в често използван машинно четим формат, за да можете да ги прехвърлите. Алтернативно, ние може директно да прехвърлим данните от Ваше име.

Право на жалба

Вие имате право да подадете жалба до компетентния местен надзорен орган, който за Република България е Комисия за защита на личните данни. Можете да се свържете с нея по следните начини:

 • лично, на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;
 • с писмо, на адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;
 • по факс – 029153525;
 • на имейла на КЗЛД - kzld@cpdp.bg;
 • чрез сайта на КЗЛД на адрес: https://www.cpdp.bg/ .

Ако желаете да упражните някое от тези права или да оттеглите Вашето съгласие за обработката на Вашите лични данни (когато съгласието е нашето правно основание за обработка на Вашите лични данни), моля свържете се чрез контактите предоставени в секция „Свържете се с нас“ на уебсайта. Моля, имайте предвид, че може да съхраняваме архив на Вашите съобщения с оглед разрешаването на повдигнатите от Вас въпроси.

8) Кой отговаря за обработката на личните ви данни?

БАТ отговаря за обработката на личните Ви данни.

Ако имате коментари или предложения относно настоящото Уведомление за поверителност, моля, свържете се с нас чрез координатите, предоставени в секцията „Свържете се с нас“ на уебсайта. За нас личната неприкосновеност е важна и ще се свържем с Вас възможно най-бързо.

9) Как съхраняваме и прехвърляме Вашите данни в международен мащаб?

Вашите лични данни могат да се прехвърлят извън Европейското икономическо пространство към лицата, описани в раздел 4 по-горе.

Искаме да сме сигурни, че Вашите лични данни се съхраняват и прехвърлят по безопасен начин. Поради това ще прехвърляме данни извън Европейското икономическо пространство или ЕИП (т.е. държавите-членки на Европейския съюз, заедно с Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), само когато това съответства на законодателството за защита на данните и средствата за трансфер на данни осигуряват адекватни гаранции за защита на Вашите данни, например:

 • Чрез споразумение в рамките на групата на БАТ, включващо настоящите стандартни договорни клаузи, приети от Европейската комисия за прехвърляне на лични данни от администратори в ЕИП, към администратори и лица, обработващи лични данни в юрисдикции без адекватни закони за защита на данните;
 • чрез споразумение за прехвърляне на данни с трета страна, включващо настоящите стандартни договорни клаузи, приети от Европейската комисия за трансфера на лични данни от администратори в ЕИП, към администратори и лица, обработващи лични данни в юрисдикции без адекватни закони за защита на данните; или
 • Чрез прехвърлянето на данните Ви към юридическо лице, което е страна по „Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ“ за прехвърляне на лични данни от юридически лица в ЕС на юридически лица в Съединените американски щати или всяко равностойно споразумение по отношение на други юрисдикции; или
 • Чрез прехвърлянето на данните Ви в държава, за която Европейската комисия е установила адекватност по отношение на нивата на защита на данните чрез нейното законодателство; или
 • Когато е необходимо сключването или изпълнението на договор между нас и трета страна и прехвърлянето е във Ваша полза за целите на този договор (например, ако трябва да прехвърлим Вашите данни на администратор на социални пакети, базиран извън ЕИП); или
 • Когато сте се съгласили с прехвърлянето на данни.

Когато прехвърляме вашите лични данни извън ЕИП и когато въпросната страна или територия не поддържа адекватни стандарти за защита на данните, ние ще предприемем всички разумни стъпки, за да гарантираме, че Вашите данни се обработват по сигурен начин и в съответствие с това Уведомление за поверителност.

10) Правни основания за обработката на вашите данни

Съществуват редица различни начини, по които законно можем да обработваме Вашите лични данни. Изложили сме ги по-долу.

Когато използването на Вашите данни е в нашите законни интереси

Имаме право да използваме вашите лични данни, когато това е в наш интерес и интересът надхвърля евентуалните вреди, които може да понесете.

Считаме, че използването на Вашите лични данни е в наш законен интерес, включително, но не само:

 • когато ни помага да разбираме по-добре посетителите на уебсайта си и да им предоставяме по-подходяща информация и услуги;
 • когато гарантира, че нашият уеб сайт работи безпроблемно;
 • когато ни помага да поддържаме системите си сигурни и да предотвратяваме неоторизиран достъп или кибератаки; и

Не смятаме, че някоя от дейностите, посочени в това Уведомление за поверителност, ще Ви навреди по някакъв начин. Имате обаче право да възразявате срещу обработката на личните Ви данни на това основание. Изложили сме подробности относно начина, по който можете да направите това в раздел 7 по-горе.

Където ни дадете Вашето съгласие за използване на личните Ви данни

Имаме право да използваме Вашите данни, когато сте дали изричното си съгласие за това. За да бъде вашето съгласие валидно:

 • то трябва да е дадено свободно, без да Ви поставяме под какъвто и да е вид натиск;
 • Трябва да знаете с какво сте се съгласили - затова ще се уверим, че сме Ви дали достатъчно информация;
 • Трябва да дадете изричното си съгласие за всеки елемент от Вашите лични данни поотделно - затова избягваме "групирането" на елементи, за които се иска Вашето съгласие, за да сте наясно точно с какво сте се съгласили; и
 • Трябва да предприемете активни утвърдителни действия, за да ни дадете Вашето съгласие - вероятно ще Ви предоставим поле, в което трябва да сложите отметка, така че това изискване да бъде спазено по ясен и недвусмислен начин.

Когато се регистрирате на нашия уебсайт, Ви молим да предоставите конкретни съгласия, които да ни позволят да използваме Вашите данни по определени начини. Ако искаме Вашето съгласие за каквото и да било в бъдеще, ние ще Ви предоставим достатъчно информация, за да можете да решите дали искате да предоставите съгласието си, или не.

Имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време. Посочихме подробности относно това как можете да направите това в раздел 7 по-горе.

Когато използването на Вашите лични данни е необходимо, за да изпълним задълженията, които сме поели към Вас

Имаме право да използваме Вашите лични данни, когато това е необходимо, за да изпълним договорните си задължения към Вас.

Например, трябва да узнаем Вашите контакти, адреса Ви, за да можем да Ви отговорим на всички запитвания, които сте направили.

Когато обработката е необходима, за да изпълняваме нашите законови задължения

Освен задълженията ни към Вас по силата на сключен между нас договор, имаме и други правни задължения, които трябва да изпълняваме, затова имаме право да използваме Вашите лични данни, когато това е необходимо, с оглед изпълнението на посочените задължения.

Политика относно „бисквитките“

"Бисквитките" са малки файлове с данни, които се изпращат на Вашия браузър от уеб сървър и се съхраняват в паметта на Вашето устройство. Препратките в тези условия на ползване на "бисквитките" включват и други средства за автоматично достъпване или съхраняване на информация на Вашето устройство.

Когато влязохте в уебсайта, получихте съобщение, което Ви уведоми за използването на "бисквитки" на този уебсайт. Трябваше да използваме "бисквитка", за да Ви предоставим това известие. Ако продължавате да използвате този уебсайт, в устройството Ви ще се натрупат още „бисквитки“, описани в таблицата по-долу. Ако продължите да използвате този уебсайт, след като сме Ви изпратили това известие, Вие се съгласявате да използвате бисквитките, описани в настоящата Политика относно „бисквитките“.

Можем да използваме уеб маяци, които са прозрачни файлове с изображения на уеб страници и се използват за наблюдение на Вашето посещаване на уеб сайтовете на British American Tobacco Group.

Иначе, ние самите не използваме бисквитки на този уебсайт. Някои от инструментите и съдържанието в разделите "Медия" и "Инвеститори" на нашия уебсайт обаче се доставят от трети страни доставчици на съдържание (и в някои случаи също така се хостват от тях). Когато осъществявате достъп до това съдържание, тези доставчици могат да съхраняват "бисквитки" на Вашия компютър или мобилно устройство.

Позволяваме на трети страни да изпращат следните „бисквитки“ на този уебсайт:

„Бисквитка“/ технология Google Analytics
Цел Тези „бисквитки“ се използват, за да събират информация как Вие и други посетители използват нашия интернет сайт, което ни помага да го подобрим. „Бисквитките“ събират информация анонимно, което включва броя на посетители на сайта, откъде са дошли и страниците, които са посетили.
Дезактивиране/Активиране на тази „бисквитка“ За да изключите функцията за мониторинг от Google Analytics за всички интернет сайтове, моля използвайте добавката за браузери
Google Analytics Opt-out Browser Add-on 
Име Валидност
_ga Постоянна „бисквитка“: 2 год. от настройване/ актуализиране
_gat Постоянна „бисквитка“: 10 мин. от настройване/ актуализиране
_utma Постоянна „бисквитка“: 2 год. от настройване/ актуализиране
_utmb Постоянна „бисквитка: 30 мин. от настройване/ актуализиране
_utmc Сесийна „бисквитка“: до края на сесията
_utmz Постоянна „бисквитка“: 6 месеца от настройване/ актуализиране
„Бисквитка“/ технология Този уебсайт
Цел Тази "бисквитка" запаметява информацията дали даден потребител е видял съобщението за уведомление за "бисквитки" на този уебсайт.
Дезактивиране/Активиране на тази „бисквитка“ Дезактивирайте бисквитките, идващи от домейна www.bat.bg в браузъра.
Име Валидност
cookieMessage Постоянна "бисквитка": 2 години от настройката/актуализирането


За повече информация за „бисквитките”, включително как да настроите Вашия интернет браузър да не приема „бисквитки”, посетете www.allaboutcookies.org .

Google Analytics

Този уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставяна от Google Inc. ("Google"). Google Analytics използва така наречените "бисквитки", текстови файлове, които се съхраняват на компютрите на потребителите и позволяват анализ на използването на сайтовете от тях. Информацията, генерирана от "бисквитката" за използването на този сайт от потребителите, обикновено се прехвърля на сървър на Google в САЩ, където се съхранява. Анонимността на IP адреса е активирана на този сайт, така че IP адресът на потребителите на Google се съкращава предварително за тези държави-членки на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи целият IP адрес се прехвърля към сървъра на Google в САЩ и се съкращава там. От името на оператора на този уебсайт Google ще използва тази информация, за да оцени използването на уебсайта от потребителите, да състави отчети за дейностите на уебсайта и за други цели, свързани с използването на уебсайта и използването на Интернет за предоставяне на услуги на оператора на уебсайта.

IP адресът, предоставен от браузъра ви като част от Google Analytics, няма да бъде обединен с други данни на Google. Информацията, която BAT събира чрез Google Analytics, е: брой посетители, URL адресите, от които идват посетителите и доверени сайтове.

Можете да предотвратите събирането на генерираните от тези "бисквитки" данни от Google, като запаметите така наречената "opt-out cookie" на компютъра си - тук  можете да научите как да го направите. Научете повече за правилата за поверителност на Google Analytics тук .

Интернет линкове към външни сайтове

Този интернет сайт включва линкове към външни сайтове, които имат собствени правила за използване и политика на поверителност. Ние не носим отговорност за съдържанието на тези външни интернет сайтове и Ви препоръчваме да се запознаете с правилата им за използване, преди да предоставите Вашата лична информация. Тези интернет линкове са предоставени единствено за Ваше удобство. „Бритиш Американ Табако Трейдинг” ЕООД не подкрепя трети страни, продукти или услуги и не носи отговорност за точността на съдържанието или за защитата на каквито и да било операции на подобни интернет сайтове. Вие приемате и се съгласявате, че не сме отговорни, директно или индиректно, за каквито и да е вреди, загуби или разноски, действителни или предполагаеми, от използването на каквото и да е съдържание, продукти или услуги, налични на подобни интернет сайтове. Използването на тези интернет сайтове е на Ваша собствена отговорност.

Ако решите да посетите външни интернет сайтове, като използвате линковете, предоставени на този сайт, тези интернет сайтове може да използват „бисквитки”. „Бритиш Американ Табако Трейдинг” ЕООД  няма контрол над използването на такива, затова ви препоръчваме за повече информация да прочетете правилата за използване и политиката за „бисквитки” в съответния интернет сайт на трета страна.

Общи клаузи

 1. Този интернет сайт е напълно безплатен за Вас, без изискване за каквито и да било задължения, освен ако не са изрично упоменати. Информацията, която се съдържа в този интернет сайт, е предназначена само за информационни цели.
 2. Освен ако не е изрично посочено на интернет сайта, „Бритиш Американ Табако Трейдинг” ЕООД не носи отговорност за съдържанието или използването на каквито и да е сайтове или съобщения, изпратени или получени от Вас.
 3. С влизането си в този интернет сайт Вие потвърждавате, че сте над 18-годшна възраст.
 4. Всички авторски права, търговски марки и друга интелектуална собственост, използвани в този интернет сайт, са безусловно на „Бритиш Американ Табако Трейдинг” ЕООД и/ или на нейните цензори. Вие не придобивате никакви права в този интернет сайт, освен правото да го използвате за ограничено време и в съответствие с тези правила за използване. Вие нямате право да предлагате за продажба, да продадете или да разпространявате с каквито и да е средства и по каквито и да било канали отделни части от този интернет сайт или от неговото съдържание. Имате право обаче да принтирате или да свалите информация и съдържание от този интернет сайт за Ваша лична нетърговска употреба. Извън посоченото в тези правила за използване, нямате право да включвате каквато и да е част от интернет сайта като част от друг сайт, независимо дали чрез уеб извличане, уеб кролинг, използване на рамкови хиперлинкове в Интернет или по друг начин, освен ако не сте били упълномощени писмено за това от „Бритиш Американ Табако Трейдинг” ЕООД.
 5. Вие се задължавате да не използвате този интернет сайт за каквито и да било незаконни цели и в частност се съгласявате, че няма да изпращате, използвате, копирате, публикувате или позволявате изписване на клевети, нецензурни, обидни или неприлични съобщения, или такива в разрез с поверителността на който и да е човек. Вие се съгласявате да не изпращате каквито и да е непоискани промоционални или рекламни материали, спам или подобни съобщения, които могат да попречат нормалното функциониране на този интернет сайт или на ползването му от други посетители.
 6. „Бритиш Американ Табако Трейдинг” ЕООД си запазва правото по всяко време и без предупреждение да разшири, промени, измени, прекрати или напълно да премахне всички или някои части от този интернет сайт, както и да ограничи или забрани достъпа до него.
 7. Вие се съгласявате да обезщетите „Бритиш Американ Табако Трейдинг” ЕООД в случай на разходи, искове, загуби и щети (вкл. юридически такси), наложени на „Бритиш Американ Табако Трейдинг” ЕООД в резултат на неправилна употреба на този интернет сайт или на нарушаването на тези правила за употреба от Ваша страна.
 8. Ако нарушите тези правила за използване, „Бритиш Американ Табако Трейдинг” ЕООД може да прекрати или блокира Вашия достъп до този интернет сайт и да Ви откаже достъп до него в бъдеще.
 9. „БРИТИШ АМЕРИКАН ТАБАКО ТРЕЙДИНГ” ЕООД ПУБЛИКУВА ТОЗИ ИНТЕРНЕТ САЙТ В „НАСТОЯЩИЯ МУ ВИД” И „ТАКЪВ, КАКЪВТО Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ” БЕЗ КАКВИТО И ДА Е ГАРАНЦИИ, ЗАЯВЕНИ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМИ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА САЙТА, ТОЧНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА, ПРОДУКТИТЕ ИЛИ УСЛУГИТЕ, УПОМЕНАТИ В САЙТА (ДОКОЛКОТО ПОДОБНИ ГАРАНЦИИ МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ ПРИЛОЖИМИЯ ЗАКОН). ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ НА ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА ИЛИ СМЪРТ, ПРИЧИНЕНА ВИНОВНО ИЛИ ЧРЕЗ ИЗМАМА, В СТЕПЕНТА, ДОПУСТИМА ОТ ЗАКОНА, НИТО „БРИТИШ АМЕРИКАН ТАБАКО ТРЕЙДИНГ” ЕООД, НИТО КОЯТО И ДА Е ДРУГА КОМПАНИЯ ОТ ГРУПАТА НА BRITISH AMERICAN TOBACCO  ЩЕ БЪДАТ ОТГОВОРНИ ЗА КАКВИТО И ДА Е ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА СВЪРЗАНИ СЪС СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ, ЗАКОНОНАРУШЕНИЯ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПО НЕБРЕЖНОСТ) ИЛИ ДРУГИ, И НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СТАВА ДУМА ЗА ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ ТАКИВА (ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРОПУСНАТА ПЕЧАЛБА ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД – ПРЯКО И КОСВЕНО) – НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ПРОИЗТЕКЛИ ВСЛЕДСТВИЕ, СЛУЧАЙНО ИЛИ КАТО РЕЗУЛТАТ ОТ ДОСТЪПА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ ИНТЕРНЕТ САЙТ. НАШАТА ПРЕПОРЪКА Е ДА ПРЕКРАТИТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ ИНТЕРНЕТ САЙТ.
 10. Ако някоя част от тези правила за използване е неприложила от гледна точка на закона, останалите части от тези правила няма да бъдат засегнати.
 11. Тези правила за използване определят нашите взаимоотношение с Вас и представляват нашето споразумение с Вас.
 12. Вие приемате, че „Бритиш Американ Табако Трейдинг” ЕООД има право едностранно да коригира, допълва или по свое усмотрение да променя съдържанието на настоящите правила. С влизането си в интернет сайта, след като тези променени версии са били публикуването на него, Вие давате съгласието си с промените и ще бъдете длъжни да спазвате променените правила. В случай, че не сте съгласни с каквито и да е промени по тези правила, трябва незабавно да напуснете интернет сайта и да прекратите посещенията си в бъдеще.
 13. Правилата за използване и съдържанието на този интернет сайт се определят от българските закони и всички евентуални спорове ще се разрешават от компетентния съд в България.

Информация за компанията

„Бритиш Американ Табако Трейдинг” ЕООД е регистрирана  в България.
гр. София, пощ. код 1784, бул. Цариградско шосе 115И-115М, сгр. D, ет. 5
Булстат: 200130216
ДДС номер: BG 200130216
тел.: 0800 14 888

Адресирайте всякаква правна документация към гр. София, пощ. код 1784, бул. Цариградско шосе 115И-115М, сгр. D, ет. 5.
Изпращайте всякаква друга кореспонденция във връзка с този интернет сайт (включително запитвания и оплаквания) към отдел „Външни връзки и правни въпроси“ на „Бритиш Американ Табако Трейдинг” ЕООД на адрес гр. София, пощ. код 1784, бул. Цариградско шосе 115И-115М, сгр. D, ет. 5.

max
large
medium
small
mobile