jump to search

Условия за използване

 

Въведение

Този интернет сайт се управлява от „Бритиш Американ Табако Трейдинг“ ЕООД. Прочетете внимателно описаните по-долу правила и условия за използване („условия за използване“). С влизането си в този интернет сайт се съгласявате да ги спазвате. В случай че не сте съгласни да се обвържете с тези условия за използване, трябва незабавно да напуснете интернет сайта и да прекратите посещенията си в бъдеще.

С ВЛИЗАНЕТО СИ В ТОЗИ ИНТЕРНЕТ САЙТ ВИЕ ДЕКЛАРИРАТЕ, ЧЕ ИМАТЕ НАВЪРШЕНИ 18 ГОДИНИ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЯМАТЕ НАВЪШЕНИ 18 ГОДИНИ, ТРЯБВА НЕЗАБАВНО ДА ИЗЛЕЗЕТЕ ОТ ИНТЕРНЕТ САЙТА И ДА НЕ ВЛИЗАТЕ ОТНОВО, ДОКАТО НЕ НАВЪРШИТЕ 18 ГОДИНИ.

За да направим условията за използване лесни за четене, ползваме няколко дефиниции. Термините „БАТ Трейдинг“, „ние“ и „нашият/ те“ се отнасят за „Бритиш Американ Табако Трейдинг“ ЕООД. Термините „British American Tobacco“, „групата“ и „групата British American Tobacco“ се отнасят за „British American Tobacco p.l.c“ и групата от дружества, включваща преки или косвени дъщерни дружества по целия свят, включително и „Бритиш Американ Табако Трейдинг“ ЕООД.

Тези условия за използване съдържат шест раздела, включително и това въведение. Другите раздели по-долу дават информация за нашата политика за поверителност, за външните връзки, които се появяват на този сайт, общи разпоредби и фирмена информация. Тези условия за използване са достъпни от всяка страница на този интернет сайт.

Всякакви въпроси и оплаквания, които имате във връзка с този интернет сайт, можете да изпратите чрез раздела „Свържете се с нас“ или на адрес гр. София, п. код. 1784, бул. Цариградско шосе 115И-115М, сграда D, ет. 5.

Политика за поверителност

Ние уважаваме личната Ви информация. Ние се ангажираме да защитаваме личната информация на посетителите на нашия уеб сайт. Прочетете този раздел внимателно, тъй като той описва нашата „Политика на поверителност“, като Ви информира за нашите практики на поверителност, начина на събиране на Вашата информация, как тази информация се използва и как споделяме, изпращаме и защитаваме тази информация.

Съгласно Закона за защита на личните данни администратор на данните е „Бритиш Американ Табако Трейдинг“ ЕООД.

a) Информацията, която събираме за Вас, и използването на Вашата информация („лична информация”, „Вашата информация”)

Ние ще научим Вашата лична информация само в случай, че ни пишете през раздела „Свържете се с нас” на този интернет сайт, и ще запазим личните данни, които сте споделили с нас, само за целите на осигуряване на поисканата от Вас информация или за да отговорим на Вашите запитвания. След това цялата информация, която сте изпратили, ще бъде автоматично изтрита от архивите на „Бритиш Американ Табако Трейдинг” ЕООД.

„Бритиш Американ Табако Трейдинг” ЕООД не събира съзнателно каквато и да е информация за посетители на този сайт, които са под 18-годишна възраст. Ако „Бритиш Американ Табако Трейдинг” ЕООД открие, че лице под 18-годишна възраст е осигурило каквато и да е информация, то тя ще бъде незабавно заличена от архивите на „Бритиш Американ Табако Трейдинг” ЕООД.

б) С кого споделяме Вашата лична информация?

„Бритиш Американ Табако Трейдинг” ЕООД няма да разкрива Вашата лична информация на никоя трета страна.

в) Точност на Вашата информация и Вашите права

С влизането си в интернет сайта Вие давате съгласието си Вашата лична информация да бъде събирана, обработвана и използвана по начините, описани по-горе.

„Бритиш Американ Табако Трейдинг” ЕООД се стреми да предпази Вашата лична информация от изопачаване. Вие имате право да поискате копие на информацията, която имаме за Вас, и/ или да поискате от нас да не обработваме Вашата информация. Ако искате да получите копие на Вашата информация, ако искате да коригираме някакви фактически неточности в тази информация, или ако искате тази информация да бъде блокирана или заличена от нашите архиви, можете да се свържете на адрес гр. София, п. код. 1784, бул. „Цариградско шосе” 115И-115М, сгр. Д, ет. 5 или да ни пишете през секцията „Свържете се с нас” в този интернет сайт.

Ако имате оплакване за начина, по който сме използвали Вашата информация, имате право да се оплачете в Комисия за защита на личните данни.

г) Как съхраняваме Вашата лична информация?

„Бритиш Американ Табако Трейдинг” ЕООД взима необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да предотврати загуба, неправилна употреба, промяна или незаконно разкриване на информацията, която сте ни осигурили. Всяка трета страна, служител или представител на „Бритиш Американ Табако Трейдинг” ЕООД, който поиска достъп до Вашата информация, също е длъжен да изпълнява необходимите технически и организационни мерки, за да осигури защитата на Вашата информация.

д) Къде изпращаме Вашата информация?

Ние се задължаваме да не изпращаме никъде Вашата информация.

Политика за „бисквитки”

„Бисквитка“/ технология Име Google Analytics
Цел Тези „бисквитки“ се използват, за да събират информация как Вие и други посетители използват нашия интернет сайт, което ни помага да го подобрим. „Бисквитките“ събират информация анонимно, което включва броя на посетители на сайта, откъде са дошли и страниците, които са посетили.
Как да се изключи/ включи тази „бисквитка“ За да изключите функцията за мониторинг от Google Analytics за всички интернет сайтове посетете: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
Име Трайност
_ga Постоянна „бисквитка“: 2 год. от настройване/ актуализиране
_gat Постоянна „бисквитка“: 10 мин. от настройване/ актуализиране
_utma Постоянна „бисквитка“: 2 год. от настройване/ актуализиране
_utmb Постоянна „бисквитка: 30 мин. от настройване/ актуализиране
_utmc „Бисквитка“ от сесията: до края на сесията
_utmz Постоянна „бисквитка“: 6 месеца от настройване/ актуализиране


За повече информация за „бисквитките”, включително как да настроите Вашия интернет браузър да не приема „бисквитки”, посетете www.allaboutcookies.org .

Интернет линкове към външни сайтове
 

Този интернет сайт включва линкове към външни сайтове, които имат собствени правила за използване и политика на поверителност. Ние не носим отговорност за съдържанието на тези външни интернет сайтове и Ви препоръчваме да се запознаете с правилата им за използване, преди да предоставите Вашата лична информация. Тези интернет линкове са предоставени единствено за Ваше удобство. „Бритиш Американ Табако Трейдинг” ЕООД не подкрепя трети страни, продукти или услуги и не носи отговорност за точността на съдържанието или за защитата на каквито и да било операции на подобни интернет сайтове. Вие приемате и се съгласявате, че не сме отговорни, директно или индиректно, за каквито и да е вреди, загуби или разноски, действителни или предполагаеми, от използването на каквото и да е съдържание, продукти или услуги, налични на подобни интернет сайтове. Използването на тези интернет сайтове е на Ваша собствена отговорност.

Ако решите да посетите външни интернет сайтове, като използвате линковете, предоставени на този сайт, тези интернет сайтове може да използват „бисквитки”. „Бритиш Американ Табако Трейдинг” ЕООД  няма контрол над използването на такива, затова ви препоръчваме за повече информация да прочетете правилата за използване и политиката за „бисквитки” в съответния интернет сайт на трета страна.

Общи клаузи

 1. Този интернет сайт е напълно безплатен за Вас, без изискване за каквито и да било задължения, освен ако не са изрично упоменати. Информацията, която се съдържа в този интернет сайт, е предназначена само за информационни цели.
 2. Освен ако не е изрично посочено на интернет сайта, „Бритиш Американ Табако Трейдинг” ЕООД не носи отговорност за съдържанието или използването на каквито и да е сайтове или съобщения, изпратени или получени от Вас.
 3. С влизането си в този интернет сайт Вие потвърждавате, че сте над 18-годшна възраст.
 4. Всички авторски права, търговски марки и друга интелектуална собственост, използвани в този интернет сайт, са безусловно на „Бритиш Американ Табако Трейдинг” ЕООД и/ или на нейните цензори. Вие не придобивате никакви права в този интернет сайт, освен правото да го използвате за ограничено време и в съответствие с тези правила за използване. Вие нямате право да предлагате за продажба, да продадете или да разпространявате с каквито и да е средства и по каквито и да било канали отделни части от този интернет сайт или от неговото съдържание. Имате право обаче да принтирате или да свалите информация и съдържание от този интернет сайт за Ваша лична нетърговска употреба. Извън посоченото в тези правила за използване, нямате право да включвате каквато и да е част от интернет сайта като част от друг сайт, независимо дали чрез уеб извличане, уеб кролинг, използване на рамкови хиперлинкове в Интернет или по друг начин, освен ако не сте били упълномощени писмено за това от „Бритиш Американ Табако Трейдинг” ЕООД.
 5. Вие се задължавате да не използвате този интернет сайт за каквито и да било незаконни цели и в частност се съгласявате, че няма да изпращате, използвате, копирате, публикувате или позволявате изписване на клевети, нецензурни, обидни или неприлични съобщения, или такива в разрез с поверителността на който и да е човек. Вие се съгласявате да не изпращате каквито и да е непоискани промоционални или рекламни материали, спам или подобни съобщения, които могат да попречат нормалното функциониране на този интернет сайт или на ползването му от други посетители.
 6. „Бритиш Американ Табако Трейдинг” ЕООД си запазва правото по всяко време и без предупреждение да разшири, промени, измени, прекрати или напълно да премахне всички или някои части от този интернет сайт, както и да ограничи или забрани достъпа до него.
 7. Вие се съгласявате да обезщетите „Бритиш Американ Табако Трейдинг” ЕООД в случай на разходи, искове, загуби и щети (вкл. юридически такси), наложени на „Бритиш Американ Табако Трейдинг” ЕООД в резултат на неправилна употреба на този интернет сайт или на нарушаването на тези правила за употреба от Ваша страна.
 8. Ако нарушите тези правила за използване, „Бритиш Американ Табако Трейдинг” ЕООД може да прекрати или блокира Вашия достъп до този интернет сайт и да Ви откаже достъп до него в бъдеще.
 9. „БРИТИШ АМЕРИКАН ТАБАКО ТРЕЙДИНГ” ЕООД ПУБЛИКУВА ТОЗИ ИНТЕРНЕТ САЙТ В „НАСТОЯЩИЯ МУ ВИД” И „ТАКЪВ, КАКЪВТО Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ” БЕЗ КАКВИТО И ДА Е ГАРАНЦИИ, ЗАЯВЕНИ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМИ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА САЙТА, ТОЧНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА, ПРОДУКТИТЕ ИЛИ УСЛУГИТЕ, УПОМЕНАТИ В САЙТА (ДОКОЛКОТО ПОДОБНИ ГАРАНЦИИ МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ ПРИЛОЖИМИЯ ЗАКОН). ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ НА ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА ИЛИ СМЪРТ, ПРИЧИНЕНА ВИНОВНО ИЛИ ЧРЕЗ ИЗМАМА, В СТЕПЕНТА, ДОПУСТИМА ОТ ЗАКОНА, НИТО „БРИТИШ АМЕРИКАН ТАБАКО ТРЕЙДИНГ” ЕООД, НИТО КОЯТО И ДА Е ДРУГА КОМПАНИЯ ОТ ГРУПАТА НА BRITISH AMERICAN TOBACCO  ЩЕ БЪДАТ ОТГОВОРНИ ЗА КАКВИТО И ДА Е ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА СВЪРЗАНИ СЪС СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ, ЗАКОНОНАРУШЕНИЯ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПО НЕБРЕЖНОСТ) ИЛИ ДРУГИ, И НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СТАВА ДУМА ЗА ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ ТАКИВА (ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРОПУСНАТА ПЕЧАЛБА ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД – ПРЯКО И КОСВЕНО) – НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ПРОИЗТЕКЛИ ВСЛЕДСТВИЕ, СЛУЧАЙНО ИЛИ КАТО РЕЗУЛТАТ ОТ ДОСТЪПА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ ИНТЕРНЕТ САЙТ. НАШАТА ПРЕПОРЪКА Е ДА ПРЕКРАТИТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ ИНТЕРНЕТ САЙТ.
 10. Ако някоя част от тези правила за използване е неприложила от гледна точка на закона, останалите части от тези правила няма да бъдат засегнати.
 11. Тези правила за използване определят нашите взаимоотношение с Вас и представляват нашето споразумение с Вас.
 12. Вие приемате, че „Бритиш Американ Табако Трейдинг” ЕООД има право едностранно да коригира, допълва или по свое усмотрение да променя съдържанието на настоящите правила. С влизането си в интернет сайта, след като тези променени версии са били публикуването на него, Вие давате съгласието си с промените и ще бъдете длъжни да спазвате променените правила. В случай, че не сте съгласни с каквито и да е промени по тези правила, трябва незабавно да напуснете интернет сайта и да прекратите посещенията си в бъдеще.
 13. Правилата за използване и съдържанието на този интернет сайт се определят от българските закони и всички евентуални спорове ще се разрешават от компетентния съд в България.

Информация за компанията

„Бритиш Американ Табако Трейдинг” ЕООД е регистрирана  в България.
гр. София, пощ. код 1784, бул. Цариградско шосе 115И-115М, сгр. D, ет. 5
Булстат: 200130216
ДДС номер: BG 200130216
тел.: 0800 14 888

Адресирайте всякаква правна документация към гр. София, пощ. код 1784, бул. Цариградско шосе 115И-115М, сгр. D, ет. 5.
Изпращайте всякаква друга кореспонденция във връзка с този интернет сайт (включително запитвания и оплаквания) към отдел „Външни връзки и правни въпроси“ на „Бритиш Американ Табако Трейдинг” ЕООД на адрес гр. София, пощ. код 1784, бул. Цариградско шосе 115И-115М, сгр. D, ет. 5.

max
large
medium
small
mobile