jump to search

Достъпност

Ние се ангажираме в осигуряването на интернет сайтове, достъпни до възможно най-широка аудитория, независимо от технологията и възможностите.

За да направим това, ние се придържаме в най-голяма степен до наличните стандарти и указания и продължаваме да работим с цел увеличаване на достъпността и използваемостта на нашия интернет сайт.

Нашата цел е да отговаряме на ниво АА от Указанията за достъпност на интернет съдържания версия 1.0 (WCAG) на световната организацията World Wide Web Consortium  (W3C). Тези указания включват инструкции как да се направи интернет съдържанието по-достъпно за инвалиди, но следването на тези указания вероятно ще улесни използването на интернет за всички.

Този интернет сайт е създаден с код, съответстващ на стандартите на W3C за XHTML и езика за стилови листови Cascading Style Sheets (CSS). Този сайт се вижда коректно и последователно с настоящите интернет браузъри и тъй като използва съответстващ XHTML / CSS код, би трябвало да се вижда коректно и от всякакви бъдещи браузъри.

Нашият интернет сайт е разработен така, че да бъде действащ независимо от скриптиращата поддръжка на вашия интернет браузър. С цел да подобрим достъпността на нашия сайт, осигуряваме различни функционалности като относителен размер на интернет страницата, опции за висок контраст и интернет линкове за пропускане на менюта за по-бърз достъп на съдържанието.

Макар че полагаме усилия да се придържаме към одобрените стандарти за достъпност и използваемост, това не винаги е възможно във всички секции на интернет сайта, особено там, където указанията все още се разработват.

Ние продължаваме да развиваме нашите решения в съответствие с корекциите в указанията и стандартите за достъпност и нашата цел е да поддържаме всички секции в нашия интернет сайт на едно и също ниво на достъпност.

Ако срещнете някакви затруднения при използването на нашия интернет сайт, можете да се свържете с нас по електронната поща.

max
large
medium
small
mobile